Vi filmer og fotograferer under vann.

Kringsyn har, som en av de første i landet, tilgang på en lett og lettransportert undervannsdrone. Det gir oss muligheten til å filme og inspisere ned til 75 meter (150 meter ved litt ekstra kostnad) fra land, båt eller merde til en betydelig rimeligere pris enn det som har vært vanlig frem til nå. Ta kontakt hvis du trenger undervannsfoto eller -film.

Vi gjør dette til en svært rimelig pris.

Foto: Blueye Robotics AS

Eksempler på oppdrag:

  • Årlig sjekk av fester og festemateriell
  • Enkeltinspeksjon av kjettinger, fester, stolper, brygger, båter, merder, flåter osv.
  • Kartlegging/bilder av sjøbunn
  • Leting etter tapte objekter
  • Bilde av dyr og planter
  • Reklamebilder for fiskeutstyr, båtpropeller og drakter
  • Helt ny type bilder av sjøsport, bading o.l.
  • Forskning på dykking og oppførsel i vann

 

Noen snutter fra testing av undervannsdrone i januar og februar 2019:

Posted in

Tormod Ellingsen